Menu
Strona Główna
Oferta
Kontakt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Oferujemy:  
  - badanie sprawozdań finansowych,
- przeglądy sprawozdań finansowych,
- usługowe prowadzenie ksiąg rachunkowych i podatkowych,
- opracowania, ekspertyzy i opinie ekonomiczno-finansowe,
- doradztwo podatkowe,
- doradztwo w zakresie organizacji i informatyzacji rachunkowości.